Sociala Medier

Vi hjälper ditt företag att framhålla er verksamhet i sociala medier. Uppsättning av strategi, annonsering men även uppdatera med innehåll.

Kontakta oss

Kommunicera på samma våglängd som kunden

Sociala medier har haft stor genomslagskraft hos generationerna som växer upp på 2000-talet. Enligt en rapport från Sifo, tillbringar barn och ungdomar mellan 1-2 timmar på sociala medier dagligen. Om vi som företag vet att potentiella kunder vistas på dessa plattformar bör detta utnyttjas.

För att bibehålla eller ta nya marknadsandelar bör företag anpassa sig efter nya kundbeteenden. En genomtänkt strategi tillsammans med matnyttigt innehåll förbättrar chanserna till att framtidens kunder väljer just ditt erbjudande.

Så kan vi hjälpa dig

Resulterar i följande

Omnikanal

Kundupplevelse är viktigt att fokusera på. Oavsett i vilken kanal kunden tar del av information från ditt företag bör det vara en konsekvent upplevelse. För att kommunikationen ska vara så tydlig som möjligt bör kommunikationen fungera som en helhet, något en omnikanal kan bidra till.

En omnikanal ställer således höga krav på service och integration. Systemen behöver kommunicera med varandra för att möjligöra en enhetlig upplevelse. En omnikanal handlar mer konkret om bland annat att:

  • Registrera kundmöten

  • Integrera olika avdelningar i företaget

  • Genomtänkt strategi

En omnikanal bidrar till en känsla av ett samverkande företag med en agil verksamhet.

sociala medier
sociala medier profil

Är sociala medier inte rätt väg att gå för att nå din målgrupp?

Som en marknadsföringsbyrå kan vi hjälpa dig ändå! Att marknadsföra via sociala medier måste inte alltid vara rätt väg att gå, särskilt om man vet med sig att den tänkta målgruppen inte riktigt tillhör den generationen som hänger på sociala medier. Men vi kan nog hjälpa dig ändå! Emax Media är bland annat en SEO byrå i Stockholm där vi hjälper företag att synas bättre på åtråvärda sökord. Vi är en digital samarbetspartner som med vår breda kunskap inom digital marknadsföring blir en helhetslösning för våra kunder. Vi kan exempelvis nå din målgrupp med Google Ads och analysera trafiken och beteendet på din hemsida med hjälp av GA och GTM (Google Analytics och Google Tag Manager).

Se hur vi kan hjälpa dig

Vi återkommer till dig inom mindre än 24h!