En SEO-guide för såväl nybörjare som erfarna inom sökmotoroptimering

Vad är SEO?

SEO står för Search Engine Optimization och betyder på svenska sökmotoroptimering. Det är precis som det låter, du optimerar din webbsida i hopp om att hamna högre upp i den organiska träfflistan (SERP:en). Detta för att vara mer synlig när folk söker efter dina tjänster eller produkter. Ju mer synlig du är desto större är chansen att fler besöker din webbsida som i sin tur leder till fler kunder. Den vanligaste sökmotorn som majoriteten använder sig av är Google. Det finns dock andra alternativ som Bing och Yahoo m.fl.

Hur fungerar SEO?

Sökmotorer som Bing och Google nyttjar bottar (slang för robot) för att crawla (läsa av) sidor på webben, webbplats för webbplats. På så sätt samlas information in om dessa sidor där de sedan hamnar i ett index. Indexet fungerar nästan som ett gigantiskt bibliotek där en bibliotekarie kan hämta en bok (eller en webbsida) för att hjälpa dig hitta exakt det du letar efter.

Därefter analyseras sidorna av algoritmer, där hänsyn tas till alla rankingfaktorer som plats/området sökningen görs ifrån, för att avgöra vilken ordning sidorna ska visas i sökresultatet. Man kan se det som en bibliotekarie som har läst alla bibliotekets böcker och vet exakt vilken bok du kommer hitta svaret i och tar fram den åt dig. Algoritmerna uppskattar helt enkelt hur bra en webbplats eller webbsida kan ge sökarna det de söker efter.

Till skillnad från betalda sök- och shopping-annonser kan du inte betala sökmotorer för att hamna högre upp. För att hamna högre upp i den organiska SERP:en (träfflistan) kräver det att du eller någon annan lägger ner tid (kunniga och erfarna personer är att föredra). Det är där vi som SEO byrå i Stockholm kommer in och hjälper till.

Google uppdaterar ständigt sin algoritm med vad som påverkar rankingen och hur mycket respektive faktor påverkar. Det gör att också du ständigt behöver hålla dig uppdaterad för att inte tappa i ranking. Saker och ting som fungerar bra idag behöver inte nödvändigtvis göra det i framtiden, bara under 2020 gjorde Google 4500 uppdateringar relaterat till söket.

Algoritmerna är utformade på det sättet att de ska plocka fram och visa de mest relevanta och trovärdiga sidorna. Allt för att skapa nöjda besökare genom en bra upplevelse, att du snabbt och enkelt hittar det du är ute efter oavsett vad det kan tänkas vara. Optimering som sker med dessa två faktorer i åtanke kan hjälpa dina sidor att ranka högre upp i sökresultatet.

Varför är SEO viktigt?

SEO är en grundläggande del av den digitala marknadsföringen eftersom det görs miljarder med sökningar i världen varje år, bara i Sverige görs det 55 miljoner googlingar per dag (statistik från Google 2020). Ofta görs sökningar för att hitta mer information om produkter och tjänster. Via söket kan du därför attrahera ovetandes kunder till ditt företag när de googlar efter dina tjänster eller produkter givet att du ligger högt upp. Detta då den stora procenten av sökvolymen går till de 3-5 första sökresultaten. Söket är ofta den största källan av digital trafik för många företag och kompletterar andra marknadsföringskanaler väldigt bra. På Facebook bygger du troligtvis mer intresse och skapar ett behov medans Google är den kanalen folk går till när de kommit längre i köpprocessen eller akut behöver något som till exempel en rörmokare eller elektriker. Genom att synas högt upp bland de organiska sökresultaten ger du dig själv och ditt företag en stor och konkurrenskraftig fördel gentemot dina konkurrenter.

Google har dock utvecklats en del under de senaste åren för att ge användarna mer direkta och snabbare svar genom sökresultaten. Uppdateringar som gjorts är till exempel “rich panels” och “knowledge panel” för att ge användarna mer information om ditt företag direkt i sökresultatet.

Google my business för Emax Media påverkar seo

Sammanfattningsvis är SEO en viktig och grundläggande sten för att lyckas så bra som möjligt med den digitala marknadsföringen. När du förstår vad dina besökare vill ha kan du sedan implementera det i dina kampanjer (betalda och organiska), på din webbplats och i dina sociala medier med mera.

Hur lär man sig SEO och blir bra på det?

Läser du hela denna guide och implementerar lärdomarna och tipsen du får kan du vara rätt säker på att du förr eller senare kommer se en något högre placering. Det innefattar både on-page och off-page SEO. Sedan gäller det bara att börja, allt är bättre än inget. Läs och praktisera det du lär dig och ha tålamod, det tar tid, i vissa fall längre än andra. SEO är ingen vetenskap utan mycket handlar om att testa sig fram och vara påläst om Googles uppdateringar mer än så kan man inte göra. Är du i behov av en byrå som gjort alla misstagen, lärt sig, gjort misstag igen och lärt sig kan vi nog vara något för dig. Vi kan inte garantera dig ett resultat som egentligen ingen byrå kan men det vi kan garantera är att vi är duktiga, erfarna och framförallt alltid vill utvecklas och lära oss mer då vi brinner för SEO och tycker bara det är roligt med den ständiga förändringen som SEO är i och förmodligen alltid kommer att vara i.

Innehåll på sidan för bättre SEO

När man pratar om SEO brukar man ofta dela in det i två delar, on- page- och off- page SEO. Det finns även vissa delar inom SEO som anses vara i en grå zon mellan okej och inte okej. Därför ska man vara försiktigt så man vet vad man får göra och hur man ska göra det för att inte bli straffad av Google (kan i värsta fall leda till att webbsidan försvinner ur Googles index).

SEO beror inte på en eller två faktorer

Bra optimerade HTML-titlar kommer inte att kompensera upp för dålig copywriting. Har du kanske en jättesnabb webbsida kommer inte det hjälpa dig högre upp om Google inte enkelt kan crawla den och förstå vad den handlar om med tydlig rubriker osv. Det krävs att du tänker på alla delar som påverkar SEO:n då konkurrensen på Google ökar och därmed ställs också högre krav på dig. Då ökar du chanserna att lyckas med SEO:n och hamna högre upp bland de första sökresultaten i den organiska listan.

On-page SEO

On-page SEO handlar om att göra din sida sökmotorvänlig, alla justeringar har direkt med webbsidan att göra. Innehåll, strukturen av webbsidan och HTML är samtliga delar som är till för att göra det så enkelt som möjligt för sökmotorn att crawla webbsidan och förstå vad den handlar om.

Off-page SEO

Off-page SEO handlar inte om direkta justeringar på webbsidan. Ofta är det saker som webbsideägaren inte har någon direkt kontroll över. Det är kvaliteten på länkarna in till webbsidan, rykte och vart sökningen görs ifrån (område geografiskt). Samtliga nämnda punkter tar Google hänsyn till när de analyserar alla webbsidor och avgör placeringen.

Farliga SEO-metoder

Att använda sig av SEO-tekniker som manipulerar resultatet kan få ödesdigra konsekvenser, i värsta fall kan man bli bannad. Det innebär att man blir utesluten helt och hållet från sökresultaten och är något man helst vill undvika.

Vad påverkar sökmotoroptimeringen?

Innehållet är nummer ett när man pratar om SEO och en förutsättning för att övrig optimering ska ge så bra effekt som möjligt. Nyckeln är att skapa bra content som folk vill läsa och länka till då de finner det intressant eller värdefullt för sina besökare. Oavsett vad det är för typ av content så vill du skapa kvalitativt, vare sig det är en artikel, produktbeskrivning eller video.

Skapa kvalitativt innehåll

Tänk bara på vad användarna vill ha och tänk om du var i sökmotorns skor, skulle du känna dig bekväm med att skicka användare till din egen webbplats? Skulle du känna dig stolt över att gå i god för den webbplatsen och placera den på första plats för en given fråga?

Om svaret är “ja", så är det där mycket av det mer tekniska arbetet och mer traditionell SEO kan komma in i bilden. Men om svaret är "nej", så är det förmodligen ett tecken på att du måste lägga till mer värde för användarna innan du börjar tänka på tekniska saker.

Förse användare med informativt, värdefullt och unikt innehåll så kommer de att vilja stanna kvar. På så sätt bygger du helt enkelt ett förtroende hos besökarna genom att ha kvalitativt innehåll som ger värde. Vad som anses vara kvalitativt och bra content (innehåll) beror på bransch, vem målgruppen är och vad du har för mål med webbsidan.

Google delar upp de olika kännetecknen av högkvalitativt innehåll där de skiljer sig åt beroende på typ av text:

 • Informativt innehåll: Ska vara korrekt, omfattande, unikt och professionellt skrivet.

 • Konstnärligt innehåll: Ska vara originellt, unikt och professionellt.

 • Nyhetsinnehåll: Bör vara djupgående, väl citerat, korrekt och innehålla eventuell källhänvisning.

Företag som rör dina pengar eller din hälsa (YMYL)-innehåll måste ägna särskild uppmärksamhet åt dessa standarder eftersom Googles algoritmer kan ge mer vikt åt auktoritet, expertis och trovärdighet (E-A-T).

Innehållet är en vital del och en av alla basala förutsättningar som krävs för ett lyckat SEO-arbete. Här krävs det att du lägger tid och energi. Här måste du verkligen anstränga dig, det är inget du vill spara in på. Innehållet är så pass viktigt då nästan alla andra faktorer påverkas av innehållskvaliteten.

Research

Att göra en djup sökordsanalys av de ord och fraser dina potentiella kunder googlar efter är en av de viktigaste delarna av processen och nästan lika viktigt som att skapa bra content.

Insikterna du får om sökorden är till stor hjälp för att avgöra vilka sökord du ska fokusera på. För detta så är Ahrefs ett bra verktyg att använda sig av för att kolla sökvolym och konkurrens. Kolla även på sökresultaten som dyker upp i toppen på de olika sökorden och se vad det är för några. Första resultatet kan du se som ett facit. Ta inspiration och se hur de som idag ligger bra till gjort med text, rubriker, extern- och intern länkning. Denna data kan vara benchmark att sikta på och vara till din hjälp för vart du behöver lägga mest resurser.

Keywords

Efter din sökordsanalys har du förmodligen hittat sökord och frågor det söks på frekvent. Dessa frågor kan du sedan skapa content kring genom att svara på de utförligt. Se till att sökorden du jobbar mot är med i den löpande texten och rubrikerna. Det får dock inte bli överdrivet då texten fortfarande ska vara korrekt grammatiskt och vara av kvalitet. Undvik att skriva bara för sakens skull. Det är lätt hänt att man börjar skriva för sökmotorn när det egentligen är besökarna av din webbplats du ska skriva texten för.

Använd orden du vill synas på men ta med de på ett naturligt sätt i texten.

Förr i tiden handlade det mycket mer om att ha med sökordet på sidan så frekvent som möjligt. Detta har dock förändrats då sökmotorerna blivit betydligt smartare och fortsätter att bli. Se därför till att skriva kvalitativt innehåll som du själv hade velat läsa och undvik keyword stuffing som det numera kallas.

Freshness

Sökmotorer gillar sidor som är levande dvs att man har en sida som uppdateras med nytt innehåll. Bra exempel på det är om du driver en blogg på webbsidan där du till exempel kontinuerligt uppdaterar varje månad med ett nytt blogginlägg.

Det betyder med andra ord inte att det räcker att du gör mindre justeringar för att Google ska se din sida som levande. Utan det kräver att du anstränger dig mer och lägger tid på att publicera nytt innehåll som håller hög kvalitet.

Google premierar de som har webbsidor med nytt och uppdaterat innehåll och vill lyfta fram de mest relevanta förslagen vid tidpunkten sökningen sker. Google Freshness påverkar i vissa fall rankingen. Sker det många googlingar på en och samma sak under en kortare tidsperiod kommer Google applicera QDF för att plocka fram senaste nyheterna med rätt information om ordet exempelvis skulle vara “Flygkrasch”. Detta gäller även för featured snippet.

Svar

Det finns ett stort värde av att ha med FAQ (Frequently asked questions) där du koncist och korrekt svarar på frågorna. En av många fördelar är att du skapar content och minimerar onödigt många samtal/mail där samma frågor ställs. En annan fördel är att du har chans att bli mer synlig genom en featured snippet om du har tur.

featured snippet är ett resultat av bra seo

Featured snippet som bilden ovan visar ett exempel på är något som kan vara bra. Dock är det väldigt få som klickar sig vidare från sökresultaten till någon webbsida om de redan fått svaret de var ute efter. Därför kan det vara bra att tänka på det innan man beslutar om att lägga ner resurser på att försöka få featured snippets. Vill du öka varumärkeskännedomen och inte nödvändigtvis driva mer trafik till webbsidan kan det vara helt rätt väg att gå.

Innehåll som går på djupet

Ju utförligare och mer omfattande du kan beröra ämnet som din webbsida går inom ramarna för desto mer trovärdig och bättre även ur ett SEO-perspektiv blir den.

Du vill med innehållet tillföra värde genom att skriva om ämnet på djupet och inte bara svara på en eller två frågor som besökarna kan tänkas ha. Tillför inte webbsidan något mervärde ser inte Google någon vits med att ranka upp din sida istället för någon sida som gör det bättre.

HTML-kod

Titlar

HTML-titlar är extremt viktigt då det talar om för både Google och besökaren vad sidan i fråga handlar om. HTML-titeltaggen är den text som syns för en viss webbsida i sökresultatet. Titeln bör innehålla nyckelordet, vara intresseväckande för att få så många att klicka på den som möjligt samtidigt som den beskriver vad sidan handlar om.

Description / Beskrivning

Meta description är det som syns under titeln i sökresultatet och är tänkt för att i mer detalj beskriva vad sidan handlar om. Detta påverkar dock inte rankingen direkt men det viktiga är ju trots allt besökarna och med en bra meta description kan du locka fler till att välja just din webbsidan bland alla webbsidor i sökresultatet. Du kan alltså öka CTR:en dvs andelen av de som ser webbsidan i sökresultatet som sen också klickar på just din webbsida, vilket indirekt förbättrar rankingen.

Strukturerad data

Strukturerad data underlättar för sökmotorerna att läsa av webbsidan och förstå innehållet. Lär dig mer via Googles guide.

Rubriker

Rubriker används för att dela upp innehållet på en webbsida. Varje sida har en huvudrubrik och sedan underrubriker för att ytterligare dela upp innehållet. I HTML-koden är huvudrubriken innanför en H1-tagg. För underrubrikerna så är taggen en H2:a istället. Rubrikerna följer en hierarki på innehållet och går hela vägen ned till en H6-tagg. Till exempel så är detta avsnitt under rubriken “HTML-kod” som är en H2:a.

En text utan rubriker är inte bara negativt för SEO:n och rankingen utan också för besökarna. Möts man av en sida som bara är fylld med text kommer man sannolikt rätt snabbt klicka sig ut från sidan. Detta då man snabbt och enkelt vill kunna navigera sig på webbsidan för att hitta det man är ute efter.

Sammanfattningsvis så är rubrikerna ett enkelt sätt för både besökare och sökmotorer att skanna av en webbsida och förstå vad den handlar om. Därför är det bra att få med sökordet du vill synas på i de olika rubrikerna.

CLS

För att styla HTML-koden använder man CSS (ett språk för att designa HTML). En dåligt skriven CSS-fil kan göra att innehållet på hemsidan ser konstigt ut eller ändras under besöket. Om innehållet ändras för mycket kommer användarupplevelsen försämras. Content Shift (CLS) handlar om visuell stabilitet och är ett mått på detta. Google rekommenderar att du har betyget 0,1 eller lägre. Skriv in din webbplats URL på PageSpeed Insights för att se vad du har för betyg i Googles ögon. Där får du även förslag på förbättringar du kan göra i din CSS.

Alt attribut - bilder

Bild ALT-text är HTML som beskriver vad en bild är och vad som är på den. ALT-text är till för att förklara för sökmotorerna vad bilden föreställer då det är svårare för sökmotorer att läsa in bilder i jämförelse med text. Detta möjliggör att också hamna högre upp på Google bilder när någon söker efter det ALT-texten innefattar.

I vissa fall misslyckas inläsningen av bilden och den dyker därför inte upp för vissa besökare. I de fallen är ALT-texten bra att ha då den talar om för besökaren vad bilden skulle visat. Det påverkar alltså användarupplevelsen till det bättre, vilket ofta går hand i hand med SEO:n.

Trovärdighet, auktoritet påverkar rankingen i sökmotorerna

Sökmotorer använder sig av flera faktorer för att avgöra om en webbsida är trovärdig eller ej. Även besökare kan precis som sökmotorer ofta snabbt dra slutsatsen om en webbsida är trovärdig. Vi kommer nedan gå igenom samtliga bitar som påverkar trovärdigheten och auktoriteten av en webbsida.

En trovärdig e-handel där du får intrycket av att det är en seriös sajt som du hade kunnat tänka dig att dela dina kortuppgifter med för att väl beställa något. Detta skulle kunna vara mathem.se som är en populär e-handel.

Sedan har du de sajter där det är mycket felstavningar, webbplatsen kanske saknar SSL-certifikat och överlag en mindre utvecklad och användarvänlig webbsida. Fråga dig själv: vart ligger min webbsida på denna skala mellan mathem.se och en webbsida med mycket felstavningar osv.?

Auktoritet

En sida med hög auktoritet är en webbplats som har ett stort förtroende hos många och är en erkänd expert inom ämnet. YMYL-sidor (your money or your life) är sådana som särskilt granskas av Google. Det är webbplatser som till exempel erbjuder medicinsk- eller ekonomisk rådgivning. 2019 var året då Google bekräftade att en noggrannare granskning kommer ske av just den typen av webbplatser. Rankingen påverkas med andra ord mer av auktoritet för sidor som går inom ramarna för hälsa och ekonomi.

Google bedömer främst en webbplats enskilda landningssidors auktoritet men ett genomsnittsbetyg ges till hela webbplatsen. Vilka länkar har dina sidor och varifrån? Är det webbplatser som redan har ett gott renome och stort förtroende hos Google kommer det gynna din sidas auktoritet och trovärdighet givet att det är inom samma nisch. Andra faktorer som kan komma att påverka auktoriteten av en sida är hur länge webbplatsen funnits och även recensioner.

Utöver detta har Google också anställda som ser över toppresultaten och utvärderar sidorna. Detta görs med EAT (expertis, auktoritet och trovärdighet) i åtanke. Personerna kommer inte dirket höja eller sänka din ranking utan feedbacken används för att förbättra algoritmerna och på så sätt förhindra att mindre relevanta och icke-trovärdiga sidor rankar bra.

Verktyg som finns för att bedöma ovan nämnda saker är enbart gissningslekar med mer eller mindre belägg för att ha rätt. Det är dock ingen vedertagen sanning att Google har samma syn på din sida bara för att du har ett bra “score” på Ahrefs eller Semrush.

Engagement

Välutvecklade hemsidor kommer med största sannolikhet ha nöjdare besökare som också integrerar med den. Mätetal för detta är avvisningsfrekvens och den genomsnittliga besökstiden m.m. Tips för att uppnå ett bra engagemang bland besökarna är en bra internlänkning som får de att vilja stanna på webbsidan och läsa mer.

Rykte

Det kan ta tid att bygga upp ett bra rykte som webbsida. Att ha ett bra rykte är extremt viktigt både för besökarna men även sökmotorerna.

Hur sökmotorerna känner av detta, att du har ett bra rykte eller inte är inget någon riktigt vet med säkerhet. Att bygga upp ett bra rykte kan göras genom att förse läsarna med trovärdig och värdefull information, citera andra experter inom område m.m. Se hur de webbsidor du anser är bra har byggt upp ett bra rykte.

Länkar

Länkar var bland de första och största rankingfaktorer när det kommer till Off-page SEO.

Länkar från webbsidor inom ditt ämne och nisch väger tyngre än från sidor som inte berör ämnet i lika stor utsträckning.

Värde

Webbsidor har länge använt sig av “nofollow” attribut vid utgående länkar från kommentarer och inlägg från besökare. Detta för att inte bidra till andra sidors ranking som de inte vet vad det är för något. Vissa har till och med nofollow på alla utgående länkar ifrån deras eget innehåll. Nu finns även rel=”UGC” och rel=”sponsored” länkar för att visa på om länkarna är skapad av användare, UGC (user generated content) eller om något samarbete skett och då talar man om för sökmotorerna att länken är sponsrad.

Nofollow länkar kan komma att påverka rankingen till viss del. Google samlar data för att förstå “naturliga” och icke naturliga länkar. Google försöker även se mönster med hjälp av deras algoritm och upptäcka om man försöker manipulera Pageranken (initialt mått för att avgöra en webbsidas trovärdighet).

Ankartext

Ankartexten är den klickbara texten för en specifik länk. Vitsen med ankartexten är beskriva vad sidan som man länkar till handlar om. Som exempel så skulle jag kunna länka till kontakta oss där jag talar om innan Google kommer in på länken vad den länkade sidan handlar om i korta drag. Försök göra länken tydlig med en annan färg och texten understruken så det blir tydlig att det är en länk. Ankartexter har ofta en väldigt stor och positiv inverkan på rankingen om man gör det på rätt sätt och inte överanvänder sökordet. Att överanvända sökordet i ankartexten kan istället få en negativ effekt på rankingen.

Besökarna och läsarna på sidan kommer uppskatta en tydlig länk med bra ankartext så man har lite koll innan var länken kommer ta en och vad sidan i grova drag kommer att handla om.

Backlinks

Inkommande länkar från andra sidor talar om för Google hur viktig och relevant din sida är. Detta blir som en fingervisning för Google om hur kvalitativt innehåll du förser besökarna med. Logiken är att ifall andra hänvisar sina webbplatsbesökare till din sida för mer info eller källhänvisning bör din webbsida vara trovärdig.

Mycket länkar bidrar till SEO:n framförallt om du har länkar från många olika webbsidor dvs inte 100 länkar från en och samma webbplats utan från olika domäner.

Kvalitativa länkar väger tyngre än fler mindre kvalitativa länkar. Detta är den generella uppfattningen och är ganska intuitivt. I många fall gäller dock inte detta. Vi anser att färre kvalitativa länkar är att föredra än flera “dåliga” länkar då Google blir mer effektiv i sin bedömning för varje dag som går. I vissa mindre konkurrensutsatta branscher krävs det inte ens så många länkar och då kan det räcka med ett par länkar för att nå bra ranking.

Undvik att kommentera url:en för att få en “gratis länk” eller länkutbyten m.m. Ertappas du av Google med vad som kan anses vara inom ramarna för “black hat SEO” kan det straffa dig. Se därför över vilka inlänkar du har och vart de kommer från.

User context signals

Sökresultaten är inte alltid de samma för alla personer. Det är mängder av faktorer som påverkar, allt från var sökningen görs till vem som gör sökningen. Mycket av sökresultaten anpassas efter personen i fråga som gör googlingen, därför rekommenderar Google att du också ska anpassa ditt innehåll efter din målgrupp och hur de googlar.

Land

Beroende på vilket land du gör en googling från så kan sökresultaten komma att skilja sig. Geografisk position vid sökningen påverkar alltså sökresultaten. Till exempel googlar jag på “hej google translate” och gör sökningen från Spanien så kommer översättningen automatiskt bli till spanska. Eller googlar jag på fotboll i Sverige så kommer sporten fotboll som vi känner till visas till skillnad frånW i USA där motsvarande sökning skulle visa amerikansk fotboll med största sannolikhet dyka upp istället.

Verkar ditt företag i flera länder eller har du en webbsida på flera språk som du vill ska vara synliga i flera olika länder är detta viktigt att tänka på. Skapa inte upp generiskt innehåll och översätt rakt av utan låt istället någon från det landet som känner till kultur och språk göra sin egna översättning. Ordspråk och liknelser som vi i Sverige känner till är ofta inte något som folk i andra länder känner till och vice versa. Därför är det viktigt att du anpassar innehåll efter land.

För att säkerställa att din sida är relevant när landsanpassning görs så är det viktigt att du använder dig av landets TDL eller en internationell TLD samt talar om vilket språk sidan är på genom "hreflang" som är ett attribut du kan lägga till i din HTML-kod för att hjälpa sökmotorer och förstå vilket språk din sajt är på.

Har du din webbsida på flera olika språk är det bästa att också ha flera olika webbadresser för alternativa språkversioner av dina sidor. Du kan sedan använda taggen rel=“alternate” hreflang för att informera Google om de olika versionerna. Om du gör det hjälper du sökmotorerna att förstå förhållandet mellan dina sidor så att de kan genomsöka och indexera dem mer exakt.

Område lokalt

Om du någonsin har sökt efter “bästa restauranger nära mig” eller till och med bara "lokala nyheter", kanske du har märkt att sökmotorer ger resultat skräddarsydda för den stad eller storstadsområde du befinner dig i.

Genom att göra din sida relevant för de områden du är verksam i möjliggör du att också dyka upp när någon googlar på dina nyckelord i området. Lägg till företagsadressen och se till att du har Google My Business är med rätt adress.

Är du verksam i fler än ett område? Om ja, se då till att också nämna övriga områden för att vara så relevenat som möjligt när någon googlar efter eller från något av områdena. Detta kommer spela en stor roll för rankingen när Google kollar efter vilka som finns lokalt då dessa alternativ är de mest relevant förmodligen.

Jobba med lokal SEO är bra om man gör det på rätt sätt!

Historik

Förutom din plats som rankingfaktor så kan även sökresultatet anpassas baserat på den senaste sökhistoriken. Som exempel om någon först söker efter “vinterdäck bil” och sedan påbörjar nästa googling med “dubbar.” så kan google ge som förslag “..till däck” och inte något relaterat till dubbning av ljud eller dubbning som ceremoni (riddarslag) som det också kan betyda.

UX: Användarupplevelsen

Sökmotorer vill inte bara leda användarna till de mest relevanta resultaten, de vill också skicka dem till sidor där de kommer att få en positiv upplevelse. När allt kommer omkring, hur användbar är en relevant sida om användaren bombarderas med annonser eller har problem med att slutföra en transaktion?

Användarupplevelse (UX) omfattar allt från din webbplatsnavigering till kvaliteten på ditt innehåll till webbplatsens hastighet och mer. Ur en strukturell synvinkel vill du göra det intuitivt för dina besökare att hitta vad de letar efter.

Det innebär lättillgänglig navigering, en tydlig hierarki av sidor och innehållsstruktur som är lätt att följa, oavsett om de är på stationära eller mobila enheter.

Att tillfredsställa dina användares sökavsikter kommer också att göra underverk för din UX. Det är här det första intrycket spelar roll – få inte webbplatsbesökarna att gissa. Besökare bör snabbt kunna urskilja om du erbjuder det de letar efter.

Eftersom publikens förväntningar varierar mycket, så kommer också kvaliteten på UX variera från webbplats till webbplats. Kartlägg din publiks preferenser och skräddarsy sedan dina sidor för att möta deras behov.

Om din forskning visar att många av dina besökare har synnedsättning, överväg att använda större teckensnitt och förbättra din tillgänglighet för hjälpmedel. Om din målgrupp är centraliserad i en geografisk region, se till att ditt språk och ditt innehåll återspeglar att du betjänar det området.

Se upp för onödiga widgets eller plugins som saktar ner din sidhastighet. Trasiga länkar och till och med stavfel och dålig grammatik har betydelse för dina användares upplevelse.

Sökmotoroptimering 2023: 5 tips

Vad har förändrats och vad fungerar 2023? Detta är inte allmänna tips som du redan vet om som till exempel “skriv bra content så kommer du ranka bra”. Det är inget nytt för de flesta och framförallt inte för Google. Följande 5 SEO tips är specifikt för vad som har förändrats och vad som fungerar 2023.

Tips 1 Skapa auktoritet för ämnet

För att bygga upp en auktoritet för din webbsida krävs det att du skriver om ämnet utvecklat i jämförelse med dina konkurrenter. En annan viktig faktor som påverkar är att du skriver om ämnet över en längre tid. När du uppnår en viss auktoritet för ämnet du skriver om på webbsidan kommer Google ranka dig högre upp snabbare än dina konkurrenter i samma bransch.

Exempel: Låt säga att du vill bygga upp en trovärdig och pålitlig webbsida om proteinpulver. Det räcker inte med att skapa en artikel eller ett blogginlägg om vad som är det bästa proteinpulvret eller vad proteinpulver är för nåt. Proteinpulver är ett brett ämne. Kan du istället svara på frågeställningarna nedan blir din text mer utvecklad :

 • Är det dåligt att dricka proteinpulver dagligen?

 • Hur mycket proteinpulver borde du ta om dagen?

 • Gör protein dig tjock?

När du i större utsträckning skriver mer omfattande texter rörande proteinpulver kommer du att bygga upp en auktoritet kring ämnet. Detta kommer Google belöna dig för!

Bara genom att göra detta kan du väga upp för saker som din webbsida ur ett SEO-perspektiv saknar och så småningom börja ranka och se resultat. Jag ser ofta “dåliga” webbsidor som publicerar mindre bra artiklar men det fungerar för de publicerar massvis av de. Mitt tips är att du under 2023 slår webbsidans tidigare rekord i antal publicerade artiklar. Håll dig dock till ett ämne i taget och skriv allt du har om det. Gå till AnswerThePublic och skriv in ditt ämne och få ett försprång med 100 saker du kan tänkas skriva om som folk googlar på.

alternativa sökord som är relevanta för seo

Om inte annat kan du googla på en fråga kring ämnet och se under “andra har också frågat” där har du massa frågor du kan svara på din webbsida. Längst ner finns relaterade sökningar som kan ge dig tips på vad du ska skriva om. Sist men inte minst kan du undersöka vad de webbsidor som idag rankar högt har för innehåll och för typ av content.

relaterade sökningar i sökresultatet
andra har också frågat i sökresultatet

Det tar inte slut här utan du måste också se att det som du skrivit är bra och för det rekommenderar jag Surfer SEO. Verktyget kommer att kolla på vem som rankar 1:a för det angivna sökordet. Sedan kommer det tala om för dig vilka ord, fraser osv som du behöver ha med i din text samt antalet av de olika orden.

struktur på textens innehåll via Surfer SEO

Tips 2: AI genererat innehåll

Under 2021 lanserade Jasper.ai tillsammans med många andra AI baserade verktyg för att generera text. Bara knapptryck ifrån färdig text med hjälp av AI. Är detta jättebra text som genereras? Absolut inte men vi pratar om maskininlärning, det kommer att bli bättre. Vissa webbsidor där ute producerar 100% AI genererat innehåll med grymma resultat, hur då kan man fråga sig? Jo för de publicerar 500 gånger om dagen! Mitt tips här är att åtminstone börja leka runt med det. Verktygen kommer att bli bättre och då kommer du ha det till din fördel när du redan vet hur det fungerar och använder det. Börja med att sätta ett mål på att skapa 2-3 AI genererade texter per månad.

Tips 3: Fokusera på engagement

Du måste ta hänsyn till hur besökarna beter sig på din webbsida. Google tar efter mycket av det youtube gjort bra och på youtube handlar allt om engagement.

Ta reda på hur användarna interagerar med sajten

Istället för att förlita sig blint på faktorer som påverkar rankingen där risken finns att siffrorna inte är “riktiga”, dvs bottar som besökt sidan eller köpta länkar osv. Varför inte istället kolla på besökarens beteende väl inne på exempelvis artikeln? Läste besökaren klart artikeln och gav den svar på vad han eller hon var ute efter?

Engagement börjar med click through rate (CTR)

Översatt till svenska står CTR för klickfrekvens. Det är procenten av antalet som ser din webbsida i Googles lista (SERP) och sen klickar på den. Öka din webbsidas CTR genom att optimera titel och meta description. Placera dina sökord i början av titeln och ha något lockande/clickbait i slutet. För din meta beskrivning kan det vara bra att ha med sökorden för att få orden fetstilade och har du tur kan du även få med "jump links".

jump links

Tid spenderad på din sida

Tid spenderad på sidan är en hyfsad indikation på om en artikel är bra, men det är inte alltid fallet. Bara för att någon spenderat 10 min på att läsa en artikel betyder inte det att de gillade den. Kanske var en artikel bättre där personen i fråga bara spenderade 1 minut på sidan istället. Detta då de hittade svaret i artikeln direkt och därmed en nöjdare besökare. Det är trots allt bättre att ha mer spenderad tid på sidan än mindre i googles ögon. Så följande är vad du kan göra.

 • Bra introduktion: Genom att ha en inledning som är intresseväckande, underhållande och informativ.

 • Undvik att ha enbart text: Bryt av med bilder, mellanrum osv för att göra texten luftig och mer lättläst.

Slutförda mål

Innan nämnde vi hur en person som spenderar en minut på en sida i vissa fall är bra. Det är när deras mål är uppnådda. En besökare på en webbsida som redan efter 20 sek klickar på "Boka gratis hembesök" är förmodligen väldigt nöjd. Detta då den snabbt hitta det som den var ute efter.

 • Optimera dina CTA-knappar: Mitt råd här är att fokuser på CTA-knapparna och få folk att klicka på de. Bara genom färg och design kan du öka konverteringsgraden, finns mycket annat som man också kan göra. Ta kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa dig med detta.

 • Sälj in CTA-knapparna med content: Ha bra content som faktiskt gör att fler klickar på det du vill att de ska klicka på, dina CTA-knappar. Var informativ och inte för säljig.

Tips 4: Ta hänsyn till användarupplevelsen (UX)

I juni 2021 lanserade google “page experience update” som var en uppdatering helt och hållet anpassad för användarupplevelsen. Förmodligen är detta inte den sista uppdateringen kring användarupplevelsen som korrelerar med rankingen som google kommer lägga till i algoritmen.

Core web vitals

Core web vitals är Googles sätt att bedöma användarupplevelsen som är en rankingfaktor för din webbsida. Följande 5 punkter är något som Google börjat lägga allt större vikt vid:

 • Largest contentful paint (LCP): Detta är hur snabbt din webbsida laddar och du vill få den till snabbare än 2,5 sek. För detta krävs en bra hosting, bildoptimering och ta bort det som eventuellt laddas in långsamt, onödig kod.

 • First input delay (FID): När någon klickar på din sida vill du att det ska gå snabbare än 100 millisekunder. Detta påverkas igen av hostingen och svarstiden från servern. Optimera långsam kod på sidan exempelvis tung JavaScript.

 • Cumulative layout shift (CLS): CLS handlar om visuell stabilitet. Du vill att denna siffran ska vara mindre än 0,1. Går att kolla dessa siffror för din webbplats via PageSpeed Insights där får du även förslag på vad som kan göra webbplatsen snabbare.

 • webbsidans prestanda, hemsidans hastighet
 • Mobilvänlig: För UX optimering vill du också att din sajt ska vara mobilvänlig. Detta betyder att när folk besöker din sajt på mobilen, ser den normal ut. Allting passar in på skärmens storlek, rubriker och text är inte för stort eller för litet. Använd Googles gratisverktyg Mobile-Friendly Test - Google Search Console för att se hur din sajt i Googles ögon presterar.

 • Safe browsing: Se även till att din webbsida uppnår Googles safe browsing krav. Det inkluderar att skydda sidan från malware dvs skadlig programvara.

Tips 5: Länkar

För ett sökord som är konkurrensutsatt är det helt avgörande med kvalitativa och många länkar. Kollar man på sökresultaten i toppen på den organiska listan kan man söka på domänerna via verktyget Ahrefs. Då kommer du med största sannolikhet se att domain ratingen (DR) är väldigt hög, runt 30-70. Detta avgörs främst av kvaliteten i länkarna du har till din webbplats. Bygg kvalitativa länkar och många av de.

domain rating
data för trafiken på webbsidan

Är du intresserad av resultatet genom att göra allt detta men undviker helst jobbet med det. Hör av dig till oss så ser vi hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag med SEO på bästa sätt :)

Snabblänkar